Budowa międzypokoleniowego placu zabaw

Budowa międzypokoleniowego placu zabaw przy ul. Hozjusza 1 i ul. Skłodowskiej nr 8, 10, 12, 14

– Gdynia

Rodzaj zadania

Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury.

Projekt obejmuje wybudowanie w miejsce istniejącego betonowego boiska wraz z jego obecnym wyposażeniem, ciągami komunikacyjnymi w tym schodami terenowymi, międzypokoleniowego placu zabaw, placu do ćwiczeń, elementów małej architektury, nawierzchni, zagospodarowaniem zieleni – z zapewnieniem możliwości korzystanie przez osoby z niepełnosprawnościami, jak i o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Zakres prac

  1. Demontaż istniejącego boiska betonowego oraz istniejących schodków i fragmentu chodnika, istniejących bramek, słupków i tablicy do kosza,
  2. Budowa ogrodzenia na placu zabaw dla dzieci,
  3. Montaż urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej, urządzeń pomocniczych oraz elementów małej architektury,
  4. Budowa utwardzonych ciągów pieszych wiodących na plac zabaw (nawierzchnia mineralna, utwardzona, z kostki kamiennej),
  5. Wbudowanie obrzeży chodnikowych w celu wydzielenia różnego rodzaju nawierzchni,
  6. Wycinka i zasadzenie drzew,
  7. Zabezpieczenie oraz cięcie pielęgnacyjne i formujące drzewa, krzewy,
  8. Wykonanie nawierzchni syntetycznej i żwirowej,
  9. Odtworzenie nawierzchni trawiastej w rejonie placu zabaw i trawnika
  10. Wywóz materiałów rozbiórkowych i ich utylizacja.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta Gdyni

TERMIN REALIZACJI:
20.09.2023r. – 20.12.2023r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.