Budowa odcinka drogi dojazdowej

Budowa odcinka drogi dojazdowej

Budowa odcinka drogi dojazdowej ulicy Nad Potokiem

– Gdynia

Rodzaj zadania

Wykonanie budowy odcinka drogi dojazdowej Nad Potokiem.

Zakres prac

 1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 2. Roboty drogowe,
 3. Budowę murów oporowych,
 4. Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
 5. Budowę wylotu kanalizacji deszczowej do potoku Źródło Marii
 6. Umocnienie istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej
 7. Umocnienie koryta potoku Źródło Marii
 8. Budowę schodów terenowych
 9. Budowę oświetlenia,
 10. Przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej,
 11. Usunięcie kolizji istniejących linii elektroenergetycznych nn-0,4kV
 12. Budowę ogrodzenia systemowego na podmurówce
 13. Tymczasową organizację ruchu,
 14. Zieleń, w tym:
  • wycinka drzew i krzewów,
  • założenie trawników wraz z pielęgnacją w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego,
  • zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas prowadzenia robót,
  • nasadzenia rekompensacyjne drzew wraz z pielęgnacją w okresie 3 lat od dnia odbioru końcowego.

Zakres robót obejmował:

 1. Odwodnienie i umocnienie wykopów,
 2. Wykonanie przekopów próbnych i kontrolnych,
 3. Budowę nawierzchni drogi eksploatacyjnej w konstrukcji,
 4. Fizyczne zlikwidowanie istniejącego uzbrojenia terenu,
 5. Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,
 6. Regulację wysokościową istniejącego uzbrojenia,
 7. Wykonanie odtworzenia nawierzchni istniejących,
 8. Obsługę geotechniczną i geodezyjną,
 9. Zabezpieczenie i odtworzenie punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej,
 10. Zasypanie wykopów po ułożeniu infrastruktury podziemnej gruntem o nośności G1,
 11. Opłatę za świadczenie nadzoru,
 12. Wykonanie przed wejściem z robotami dokumentacji fotograficznej,
 13. Monitoring telewizyjny kanalizacji deszczowej,
 14. Wycinkę drzew i krzewów wraz z usunięciem karpin i korzeni oraz uporządkowanie terenu po wycince,
 15. Transport na odległość 25 km i zeskładowanie pozyskanego drewna,
 16. Włączenie wszystkich napotkanych niezinwentaryzowanych przyłączy kanalizacji deszczowej,
 17. Zabezpieczenie rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót drzew i krzewów.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta Gdyni

TERMIN REALIZACJI:
18.10.2021r. – 13.07.2022r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.