Budowa trasy dla pieszych przez las między Oksywiem Górnym, a Oksywiem Dolnym – Gdynia

Budowa trasy dla pieszych między Oksywiem Górnym, a Dolnym

Budowa trasy dla pieszych przez las między Oksywiem Górnym, a Dolnym

– Gdynia

Rodzaj zadania

Przedmiotem zamówienia jest budowa trasy dla pieszych przez las na odcinku o długości ok. 350m, na którym różnica poziomów wynosi ok. 32m, wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i niniejszą Umową. Trasa będzie łączyła ul. Nową Zieloną na Oksywiu Górnym z utwardzonym obejściem wokół budynku mieszkalnego przy ul. Żeglarzy 5 na Oksywiu Dolnym.

Zakres prac

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

 1. wykonanie ciągu pieszego ze schodami terenowymi,
 2. wykonanie elementów małej architektury,
 3. wykonanie placu zabaw,
 4. wykonanie oświetlenia,
 5. dostawę i montaż tablic informacyjnych.

Zakres robót obejmował:

 1. Nawierzchnie mineralno-żwirową
 2. Nawierzchnie z mat przerostowych
 3. Krawędziaki drewniane
 4. Fakturę bezpieczeństwa z płytek poliuretanowych
 5. Montaż podestów drewnianych wraz z balustradą
 6. Dostawę i montaż elementów małej architektury
 7. Dostawę i montaż urządzeń placów zabaw
 8. Wykonanie i montaż konstrukcji aluminiowych (konstrukcja nośna instalacji oświetleniowej) oraz branżę elektryczną

ZAMAWIAJĄCY:
Laboratorium Innowacji Społecznych

TERMIN REALIZACJI:
22.02.2023r. – 11.12.2023r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.