Rozbiórka wieży z platformą widokową

Rozbiórka wieży z platformą widokową

Rozbiórka wieży z platformą widokową przy ul. Świętojańskiej / 10 Lutego

– Gdynia

Rodzaj zadania

Rozbiórka konstrukcji stalowej z elementami szklanymi fasady. Wymiary obiektu: wysokość: 21,33m, kubatura: 767,88 m3

Zakres prac

 1. Wykonanie projektu warsztatowego demontażu wieży wraz z zestawieniem sprzętu planowanego do użycia przy realizacji prac, wg technologii Wykonawcy, a także uzyskanie dla w/w opracowania akceptacji przez Nadzór inwestorski,
 2. zabezpieczenie  rosnących  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  prowadzonych  robót  drzew  i krzewów,
 3. wykonanie wygrodzenia terenu rozbiórki pełnym systemowym ogrodzeniem,
 4. wykonanie dokumentacji fotograficznej,
 5. rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników, schodów terenowych i pochylni z płyt granitowych i płytek betonowych,
 6. wykonanie zabezpieczenia istniejących słupów oświetleniowych szt. 3,
 7. rozbiórkę szybu windowego i kabiny dźwigu osobowego,
 8. demontaż urządzenia służącego do ogrzewania i wentylacji mechanicznej szybu windowego wraz ze sterowaniem,
 9. wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,
 10. obsługę geodezyjną,
 11. zabezpieczenie i odtworzenie  punktów  szczegółowej osnowy  geodezyjnej poziomej i  pionowej,
 12. aktualizację mapy zasadniczej po rozbiórce obiektu,
 13. zabezpieczenie odciętych  elementów konstrukcji  stalowej przeznaczonej do  ponownego wbudowania,
 14. zabezpieczenie przed  uszkodzeniem i warunkami  atmosferycznymi elementów  konstrukcji stalowej  przeznaczonej do  ponownego wbudowania,
 15. transport zdemontowanych  elementów przeznaczonych  do ponownego wbudowania wraz z rozładunkiem i zabezpieczeniem w miejsca wskazane przez Zamawiającego, na odległość do 15 km od terenu rozbiórki,
 16. opracowanie zestawienia  zdemontowanych  elementów przeznaczonych  do ponownego wbudowania,
 17. utylizację odpadów,
 18. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót rozbiórkowych,
 19. odtworzenie nawierzchni z płytek betonowych,
 20. wykonanie trawnika.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta Gdyni

TERMIN REALIZACJI:
23.02.2022r. – 18.04.2022r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.