Wykonanie nawierzchni i instalacji zewnętrznej przy budynku handlowo-ekspozycyjnym

Wykonanie nawierzchni i instalacji zewnętrznej

Wykonanie nawierzchni i instalacji zewnętrznej przy budynku handlowo-ekspozycyjnym

– Rumia

Rodzaj zadania

Kompletne wykonanie instalacji zewnętrznych wraz z włączeniami, zbiornikiem otwartym, utwardzeniem i konstrukcją drogi zgodnie z projektem bazowym, wytycznymi Inwestora na inwestycji pn.: „Budowa Budynku handlowo-ekspozycyjnego, zewnętrzną instalację kanalizacyjną z dwoma ogrodami deszczowymi, maszty reklamowe (6 szt.), tablice kierunkowe (2 szt.) tablice reklamowe (4 szt.), wiata śmietnikowa oraz przyłącze sanitarne nr działki 41/6, 42/9, 43/8, 40/2, 41/5, 43/7 obr 1 w Rumi wraz z pracami dodatkowymi”.

Zakres prac

  1. Wykonanie nawierzchni jezdni i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej wraz z pracami towarzyszącymi,
  2. Oznakowanie poziome i pionowe dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  3. Zagospodarowanie zielenią,
  4. Ogrody deszczowe,
  5. Instalacje kanalizacji deszczowej,
  6. Instalacje wodociągowe,
  7. Instalacje kanalizacji sanitarnej,
  8. Wykonanie platformy roboczej wraz z pracami ziemnymi.

ZAMAWIAJĄCY:
Daldehog NORD Sp. z o.o.

TERMIN REALIZACJI:
25.04.2023r. – 15.11.2023r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.